Avtalte fysioterapeutårsverk

Avtalte årsverk for fysioterapeuter i kommunale helse- og omsorgstjenester