Hvordan velge variabler?

Diverse hjelpesider

Etter at du har valgt en tabell, kommer du til «Velg variabel» der du velger variabler og verdier.

På bred skjerm (PC) kan du velge mellom Listevisning eller Kompaktvisning.

I Listevisning bruker hver valgboks hele sidebredden, mens Kompaktvisning plasserer flere valgbokser på en rad. Eksemplene her bruker Kompaktvisning. Om du endrer vil valget ditt bli husket til senere.

Tabellinnhold

Som første valg får du de tilgjengelige statistikkvariablene. Alle tabeller i Statistikkbanken har minst én statistikkvariabel. Klikk for å markere én eller flere verdier. Valgene vises som en grønn linje, og første statistikkvariabel er alltid forhåndsvalgt.

Klassifikasjonsvariabler

Du finner også én eller flere bokser som hver representerer en klassifikasjonsvariabel. De tilgjengelige verdiene listes opp i boksene.
Ønsker du for eksempel statistikk for en spesifikk kommune, markerer du denne i listeboksen under variabelnavnet «Region».

Hvordan velge verdier?

Du kan velge verdier fra en variabel på ulike måter:

En enkelt verdi velges med et klikk på musen. Du velger alle verdiene med knappen «Velg alle».

Velge flere enkeltverdier
Hold Ctrl-tasten inne samtidig som du klikker på verdiene du ønsker. (Cmd-tast på Mac)

Velge flere sammenhengende verdier

  • Klikk på en verdi og hold museknappen inne mens du trekker musepekeren opp/ned.
  • Eller – klikk først på én verdi, og deretter en annen verdi samtidig som du holder Shift-tasten inne.

Søk
Ofte er det enkleste å søke etter verdier, enten på begynnelsen av ord eller som streng. Treffene blir automatisk valgt og lagt i toppen av lista.

Du nullstiller alle valg med «Opphev alle».

Vis tabell

Når du har markert alle verdiene du ønsker, klikker du «Vis tabell» nederst på siden. Her ser du også hvor mange celler tabellen din vil bestå av. Antallet endres i tråd med dine markeringer. Grensen for uttrekk er 300 000 celler, men visningen på skjerm er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner. Er tabellen for stor, må du dele den opp i flere mindre uttak.

Hvordan hente ut total eller sum for en variabel?

Variabler i en del tabeller er slik at om du ikke velger noen verdier, så får du i stedet summen.
Velger du ingen fra «kjønn» i eksempelet under, får du summen av begge kjønn.

Har du valgt en eller flere verdier og vil fjerne disse for å få totaltall, bruker du 'Opphev alle'. Er variabelen av en slik type at du må markere minst én verdi, står det en * etter variabelnavnet. 

Hvordan endre grupperinger av variabler?

Noen variabler kan ha flere grupperinger av verdier, for eksempel variablene «Region» og «Alder». Verdiene for Region kan grupperes som «Kommuner», «Fylker», «Hele landet» eller andre. Slike variabler har alltid en nedtrekksmeny fra listeboksen. 

Ønsker du totaltallet for hele landet, velger du først «Hele landet» i nedtrekksmenyen. Da endres verdiene i listeboksen. Marker «0 Hele landet» i listeboksen «Region». Fra en tabell med gruppering kan du dessverre ikke velge kommune og hele landet i samme operasjon.

For mer avanserte valg på Region, se egen side for: Hvordan velge tidsserier ved endret kommunestruktur

Hvordan bruke «Velg verdier fra gruppe»?

Denne funksjonen finnes for variabler som har grupperinger. Du kan enten velge enkeltverdier for gruppens innhold eller summer av enkeltverdier.

Velg gruppering i nedtrekksmenyen, for eksempel «Kommuner 2020, sammenslåtte tidsserier» som vist over.

Ønsker du alle eller noen av verdiene i denne gruppen som enkeltverdier – i dette tilfellet den nye kommunen – velg «Vis enkeltverdier». Marker gruppen(e) du ønsker. Klikk «Velg som enkeltverdier» og marker verdiene du vil ha. Til slutt: «Velg verdier og returner til valgside».

Om du ønsker summen av en gruppe, velg «Vis summer av enkeltverdier», marker gruppen(e) du ønsker, og klikk deretter «Velg som summer av enkeltverdier».

Mer informasjon om statistikken, definisjoner og standarder?

Om du utvider "Informasjon om tabell" vil du få kontaktpersoner for tabellen. I tillegg er det lenke til "Om statistikken" på statistikksiden. Her får du sentrale definisjoner og informasjon om formål, produksjon og annen metainformasjon.

Noen ganger vil du se at variabeloverskrifter har et klikkbart bok-ikon. 

Dette er lenker til definisjoner av variabler (Vardok) eller statistiske klassifikasjoner (Klass). Variabelen "Region" inneholder for eksempel lenker til SSBs standardinndelinger for kommuner og fylker, samt måter å organisere kommuner på etter sentralitet og økonomiske klasser gjennom såkalte korrespondansetabeller. SSBs standarder - Klassifikasjoner og kodelister gir en introduksjon

Hvordan søke etter store verdimengder?

I noen få tabeller med lange og innholdsrike lister, over 15 000 verdier, må du velge Avansert søk.

Dette gjelder bl.a. Utenrikshandel etter HS-varekoder og Grunnkretsenes befolkning.

Det enkle valget her er "Hent alle ...". Du søker ellers etter kode eller verdi i søkeruten. 

 

I Resultat-vinduet markerer du verdien(e) som skal med. Klikk så "pil ned". De valgte verdiene vil da flyttes ned til vinduet "Valgte verdier". Dette er verdiene som inkluderes i tabellen. Klikk til slutt på ”Ok, returner til hovedsiden med de valgte verdiene".

Har du gjort en feil, markér det du ønsker å fjerne i "Valgte verdier", og klikk "pil opp".