Endringer i statistikkbanktabeller

Ingress

Oppdatert: 2. februar 2023

Her legges informasjon om tabeller som blir strukturelt endret, erstattet av nye tabeller eller avsluttet.
Disse endringene kan påvirke lagrede søk og API-spørringer som er gjort mot tabellene.

2023

Dato for endringStatistikkEndring
02.02.2023

Nasjonalregnskap

Tabell 09785 er avslutta. 
26.01.2023

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldrePersoner med flyktningbakgrunnSysselsetting blant innvandrere, registerbasert med flere

Beskrivelsene av landgrupper er endret i henhold til nye standarder https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/545 og https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/546
20.01.2023

Kostnadsindeks for vare- og lastebiltransport

I tabell 12535 er variabelen «type lastebiltransport» endret til «type transport». Lista er utvidet med verdien «varebiltransport». Også statistikkvariablene har fått endret tekst som inkluderer «varebil».
19.01.2023

Utenrikshandel med varer

Tabellene 08891 og 12902 er avslutta.
17.01.2023

Selskapers inntekter og fradrag

Tall for årgangene 2012 og 2013 er flyttet fra tabell 10335 til tabell 11182. Tabell 10335 er derfor fjernet.
05.01.2023

Miljøforvaltning

Tabell 13227 er flytta til 

Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner

04.01.2023

Sysselsetting, registerbasert

Tabell 13164 er avslutta.  
03.01.2023

Personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidskraftundersøkelsen

Alle tabellene er avslutta og flytta til 

Arbeidskraftundersøkelsen

Arkiv

Arkiv: Endringer i statistikkbanktabeller 2016–2022

Du kan følge med på endringer i Statistikkbanken via RSS-feeds:

  • De siste 5 dagers tabeller i Statistikkbanken http://www.ssb.no/rss/statbank/
  • Siste tabeller i Statistikkbanken for et kortnavn http://www.ssb.no/rss/statbank/kortnavn

RSS-feeds viser tabeller som er oppdatert med nye tall, eventuelle nye tabeller og tabeller som er endret.