SSB-skole

Startsiden til SSB skole finner du i brødsmulestien ovenfor.

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

 1. Lær statistikkbanken Artikkel 29. juni

  SSBs statistikkbank er en god kilde og et nyttig verktøy for å finne fram til statistikk. I dette undervisningsopplegget lærer elevene å bruke Statistikkbanken gjennom tilpassede videoer og oppgaver.

 2. Realligningen og begreper i nasjonalregnskapet Artikkel 2. mai

  Lær om realligningen, bruttonasjonalprodukt og Norges handel med utlandet.

 3. Demografi og innvandring Artikkel 17. mars

  I dette undervisningsopplegget lærer du ord, begreper og tall om demografi og innvandring i Norge.

 4. Til lærere Artikkel 13. januar

  På SSB skole finner du utvalgte artikler, publikasjoner og visualiseringer som kan være relevant å bruke i undervisningen. Vi lager undervisningsopplegg og videoer spesielt tilpasset skolen.

2021

 1. Om kompetansemål Artikkel 17. desember

  SSB skole legger vekt på å tilby opplæring som støtter opp under kompetansemålene, ferdighetsmålsettingene og de tverrfaglige temaene i læreplanene i Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen).

2018

 1. Norges 100 mest folkerike kommuner Artikkel 4. desember

  Det er 356 kommuner i Norge etter den nye kommunereformen. Fire av fem personer bor i de 100 mest folkerike kommunene. Her har vi rangert de 100 største kommunene etter folkemengde.