Alt innhold for området sosiale forhold og kriminalitet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Eldre har svakere sosiale nettverk

  Den norske befolkningen har stabilt gode sosiale nettverk, men hos de eldre er det noe svakere enn hos de yngre. Samtidig er det de eldste som har størst grad av tillit til andre.

  Artikkel
 • Få aktive medlemmer i politiske partier

  Andelen av befolkningen som er aktive medlemmer av politiske partier og fagforeninger har gått ned de siste 20 årene. Eldre menn er oftere medlem av et politisk parti, mens høyt utdannede kvinner i størst grad er fagorganisert.

  Artikkel
 • Mest frivillig arbeid for idrettslagene

  Nær halvparten av foreldre med barn i skolealder har gjort en gratis innsats for et idrettslag siste år.

  Artikkel
 • Åtte av ti går i skog og fjell

  Nordmenn er glade i friluft. Å gå turer i skogen og på fjellet er den mest populære friluftsaktiviteten. Nærmere åtte av ti har vært på en kortere fottur de siste 12 månedene.

  Artikkel
 • Mer soning av fengselsdom

  Det var mer soning av fengselsdom i 2015 enn året før, både med elektronisk fotlenke og i anstalt. Det var også flere fengslinger av personer i alderen 30 år og over.

  Artikkel
 • Flyktningstrøm ga økt aktivitet i omsorgssentrene for mindreårige

  Det var 219 500 oppholdsdager for enslige mindreårige i omsorgssentrene i 2016 – mer enn dobbelt så mange som året før. 

  Artikkel
 • Forskjellen på kvinner og menn i Europa

  Kvinner lever lengst og gjør mest husarbeid, mens menn tjener bedre og trener mer. Men hvem røyker mest? Og hvem pensjonerer seg tidligst? Eurostats nye publikasjon har svarene.

  Artikkel
 • Færre foreldremeklinger gjøres eksternt

  I fjor ble det gjennomført om lag 20 000 meklinger for foreldre, noe som var på nivå med året før. Familievernkontorene tar seg av litt flere av meklingene, mens eksterne meklere opplever en liten nedgang.

  Artikkel
 • Største vekst i familievernsaker på over 15 år

  Antall familievernsaker økte i fjor med 9 prosent fra året før. Dette er den kraftigste økningen på denne siden av tusenårsskiftet.

  Artikkel
 • Laveste antall oppklarte lovbrudd siden 90-tallet

  Politi og påtalemyndigheten avsluttet etterforskningen av mer enn 319 000 lovbrudd i 2016, som er 3 prosent færre enn året før. Det var en nedgang både i antall uoppklarte og oppklarte lovbrudd, samt antall siktelser og siktede gjerningspersoner. ...

  Artikkel
 • Færre tyveriofre, men flere utsatte barn i anmeldelsene

  149 000 personer ble registrert som ofre for lovbrudd i 2016. Med fortsatt stor nedgang i tyveriofre er det totale antallet ofre det laveste i de 13 årene med denne typen statistikk. Flere barn og unge er imidlertid registrert blant ofrene for vol...

  Artikkel
 • Færre unge straffet også i 2015

  Det var 3 prosent færre straffereaksjoner i 2015 enn året før, med særlig stor nedgang i forenklede forelegg. Nedgangen fortsetter for de yngste aldersgruppene, men fremdeles er de straffede under 25 år overrepresentert i mange lovbruddstyper.

  Artikkel
 • Mange 66-åringer med yrkesinntekt

  Blant alderspensjonistene er privat AFP vanligst blant de med relativt lave inntekter, men sammenlignet med alle 66-åringer er de ofte i øvre del av inntektsfordelingen.

  Artikkel
 • Slik har vi det – 2017

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Er det slik at «alle har sitt», eller hoper det seg mer opp med levekårsutfordringer hos noen grupper? Hvem i befolkningen kommer generelt godt ut av det?

  Artikkel
 • Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere

  Rapporter 2017/24

  Innvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere av med førtidspensjon når de fyller 62 år.

  Publikasjon