Alt innhold for området sosiale forhold og kriminalitet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Arbeid og utdanning

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Hvor stor andel av befolkningen frykter de vil miste jobben, og hvilke grupper står oftest utenfor?

  Artikkel
 • Sambruk av velferdsytelser

  Rapporter 2017/19

  Rapporten tar utgangspunkt i mottakere av åtte velferdsytelser i perioden 2011-2015. Ytelsene har ulike formål. Likevel er det noen personer som mottar flere ytelser på samme tid. I rapporten kartlegger vi hvem som kombinerer hvilke ytelser.

  Publikasjon
 • Sosiale relasjoner

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Har folk noen som stiller opp om de får problemer eller trenger praktisk hjelp? Hvilke grupper stoler mest på andre mennesker?

  Artikkel
 • Høyt utdannede behandler smerter selv

  I en spørreundersøkelse fra SSB sier 36 prosent at de har brukt medisiner mot smerter de siste to ukene. De ivrigste brukerne av reseptfrie smertestillende piller har høy utdanning.

  Artikkel
 • Helse

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Hvordan står det til med nordmenns helse? Har menn og kvinner like god helse? Har enslige dårligere helse enn dem om lever i parforhold?

  Artikkel
 • Slik har vi det – om målene på livskvalitet og levekår i Norge

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Hva er levekår og livskvalitet, hvorfor måler vi det og hvordan?

  Artikkel
 • Livskvalitet

  Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017

  Hvor fornøyd er folk med livet sitt, og opplever de det de gjør i livet som meningsfullt? Er unge og gamle like tilfredse?

  Artikkel
 • Nasjonal statistikk skal måle global fremgang

  Samfunnsspeilet 2/2017

  I 2015 vedtok FN 17 felles mål for bærekraftig utvikling og 169 delmål som sier noe om hvilke områder som er særlig viktige. Når det nå skal måles om utviklingen går i riktig retning, er man avhengig av svært gode data og statistikk fra hele verden.

  Artikkel
 • Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016

  Notater 2017/20

  Denne dokumentasjonsrapporten beskriver gjennomføringen av Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016.

  Publikasjon
 • Levekår blant innvandrere i Norge 2016

  Rapporter 2017/13

  Innvandrere fra tolv land har blitt intervjuet om en rekke forhold om levekår, som holdninger og verdier, boforhold, helse og økonomi. Denne rapporten presenterer de første resultatene fra undersøkelsen.

  Publikasjon
 • Best treningstilbud på jobben – til dem med minst helseplager

  Samfunnsspeilet 2/2017

  Hver femte ansatte har tilbud om trening i arbeidstiden, men det er store forskjeller mellom yrkene. Mange med stillesittende arbeid har et slikt tilbud, mens renholdsarbeidere, håndverkere og sykepleiere sjeldnere har mulighet til å trene på jobb.

  Artikkel
 • Syk, fattig og ensom?

  Samfunnsspeilet 2/2017

  En fjerdedel av oss har problemer på minst to av disse sju områdene: Arbeidsmarked, helse, økonomi, sosiale relasjoner, psykiske vansker, nærmiljø, bolig. 5 prosent har fire av disse problemene. Enkelte grupper har oftere enn andre mange problemer.

  Artikkel
 • Vanskeligstilte på boligmarkedet

  Rapporter 2017/06

  Mellom 177 000 og 282 400 personer kan være vanskeligstilt på boligmarkedet i Norge, avhengig av hvordan vi velger å måle dette. Særlig personer som er innvandrere, leier boligen eller bor i Oslo er utsatte. Par uten barn og eldre er i liten grad ...

  Publikasjon
 • Reduserte kostnader på grunn av nye pensjonsregler

  Vanligvis stiger kostnadene ved norske sykehus fra år til år, men både i 2010 og 2014 sank kostnadene med flere milliarder kroner. Dette skyldtes verken færre pasienter eller effektivisering, men derimot endringer i pensjonsordningen.

  Artikkel
 • Innvandring, innvandrere og livskvalitet

  Rapporter 2017/03

  Får innvandrere et bedre liv etter flyttingen til et annet land?

  Publikasjon