Samfunnsspeilet: 2007/1

I årets første utgave av Samfunnsspeilet kan du lese artikler som omhandler blant annet levekårsundersøkelsen for studenter 2005, bioteknologi, straffereaksjoner, samt få vite mer om nordisk sosialstatistikk.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.