Samfunnsspeilet: 2005/2

I denne utgaven av Samfunnsspeilet kan du blant annet lese om innvandrernes norskferdigheter, leseforståelsesundersøkelsen, fordelingen av foreldreomsorg og byråprofilen Trude Lappegård.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

Oversikt over bidragsytere til Samfunnsspeilet

Gå til Forfatteroversikt

Artikler i tidsskrifter kan ikke uten videre tas som uttrykk for Statistisk sentralbyrås oppfatning.

Ved bruk av stoff fra tidsskriftet, oppgi kilde: Samfunnsspeilet/Statistisk sentralbyrå.