Straffereaksjoner, etter type reaksjon, subtype reaksjon og type hovedlovbrudd. 2019
Straffereaksjoner, etter type reaksjon, subtype reaksjon og type hovedlovbrudd. 2019
Hovedtype reaksjonUndertypeTotalEiendomstyveriAnnet vinnings-lovbruddEiendomsskadeVold og mishandlingSeksuallovbruddRusmiddellovbruddOrdens- og integritets-krenkelseTrafikkover-tredelseAnnet lovbrudd
I altMindre tyveriAndre eiendoms-tyveriI altVolds-lovbruddTrusler og annen mishandlingI altNarkotika, legemiddel-lovenNarkotika, straffeloven, i altRuspåvirket kjøring og andre rusmiddel-lovbrudd
Alle straffereaksjoner282 5485 92723 6139836 3011 05716 0298 590218 6731 375
3 4492 4784 4771 8245 1545 4725 403
Overført konfliktrådUngomsoppfølging825::::1814:734258:56:
Uten undertype1 392280184964122064948216720332012:744233
Påtaleunnlatelse uten vilkårUten undertype2 4466395191208647166986895062851685344248269
Betinget påtaleunnlatelseUngomsoppfølging23331:298136841276765024:238:
Andre særvilkår7493615212316623923:55248663:37119
Uten undertype3 20688477211214587469305164486013811497146444959
Forenklet foreleggUten undertype216 95000019 9610000000000196 9890
ForeleggUngomsoppfølging3::::::::::::::::
Andre særvilkår5::::::::::::::::
Rettighetstap10:::::::::8::8:::
Betinget bot uten særvilkår211167961033249:3723954460:
Uten undertype40 4253 1421 9241 2181 5914731 4611 0394222867 4323 8052 2591 3686 39418 5231 123
Bot ved domRettighetstap2::::::::::::::::
Betinget bot uten særvilkår1::::::::::::::::
Uten undertype1 578502426362110759481518272654534778535
SamfunnsstraffAndre særvilkår5::::::::::::::::
Rettighetstap4::::::::::::::::
Uten undertype1 873116:1163261552036815231547:4905758259:
Betinget fengselUngomsoppfølging1097:7::644519:22:1576::
Program mot ruspåvirket kjøring354:::::6:::334:352998::
Narkotikaprogram med domstolskontroll10617:176:106::70:70::::
Andre særvilkår7615:15::24159:27:198:::
Rettighetstap5::::::::::::::::
Uten undertype3 949127:12737632405254151952 167:6861 47714758713
Ubetinget og betinget fengselUngomsoppfølging1::::::::::::::::
Program mot ruspåvirket kjøring25:::::75::11::8:::
Narkotikaprogram med domstolskontroll10130:308:1055:46:46:6::
Andre særvilkår24:::::6:::6:5:5::
Rettighetstap20:::7:9:5::::::::
Uten undertype63679:798852021455776136:1181841:5
Ubetinget fengselRettighetstap105:::30:48321615::::7::
Uten undertype7 716440:440859261 8531 4194344043 190:1 2201 96746945817
SærreaksjonUten undertype59::::64339:7:::::::
UngdomsstraffRettighetstap1::::::::::::::::
Uten undertype71:::::40192124:::::::
Annen reaksjonUten undertype15:::::66:::::::::
Standardtegn i tabeller