Notater 2004/18

Dokumentasjonsrapport

Undersøkelse om trygghet i hverdagen

Denne dokumentasjonsrapporten gir en oversikt over gjennomføringen av den postale undersøkelsen om trygghet i hverdagen, som gjennomføres på oppdrag fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR).

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Undersøkelse om trygghet i hverdagen. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Sølvi Flåte

Serie og -nummer

Notater 2004/18

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Seksjon for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

[44]

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt