Notater 2004/17

Dokumentasjonsrapport

Undersøkelse om levekår og psykisk helse blant innsatte i norske fengsler

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Undersøkelse om levekår og psykisk helse blant innsatte i norske fengsler. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlige

Hanne Cecilie Hougen, Carsten Wiecek

Serie og -nummer

Notater 2004/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Seksjon for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

91

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt