Notater 2004/32

Undersøkelse om dommeravhør og observasjon av barn i seksuallovbruddssaker

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Undersøkelse om dommeravhør og observasjon av barn i seksuallovbruddssaker

Ansvarlige

Therese Gulbrandsen, Bengt Oscar Lagerstrøm

Serie og -nummer

Notater 2004/32

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

13, [71]

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt