Sosialhjelpsmottakere, etter alder, som andel av befolkningen. 2011-2013

Tilbake til artikkelen

Sosialhjelpsmottakere, etter alder, som andel av befolkningen. 2011-2013
  2011 2012 2013
  Antall mottagere Andel av folkemengden Antall mottagere Andel av folkemengden Antall mottagere Andel av folkemengden
Alle aldre, 18-67 år 116 423 4 113 392 4 119 260 4
18-24 år 26 374 6 25 867 6 26 721 6
25-34 år 31 492 5 31 258 5 33 488 5
35-44 år 27 807 4 26 623 4 27 641 4
45-54 år 20 144 3 19 316 3 20 279 3
55-61 år 7 290 2 7 109 2 7 663 2
62-67 år 3 316 1 3 219 1 3 468 1

Kontakt