Sosialhjelpsmottakere, tilganger og avganger per måned, antall og prosent. 2012

Tilbake til artikkelen

Sosialhjelpsmottakere, tilganger og avganger per måned, antall og prosent. 2012
  Mottagere per måned Tilganger Avganger
  Antall Prosent av mottakere per måned Antall Prosent av mottakere per måned
Januar 45 095 13 283 29 8 923 20
Februar 49 639 8 545 17 10 137 20
Mars 51 232 10 325 20 11 929 23
April 48 622 8 790 18 10 288 21
Mai 49 088 10 379 21 11 080 23
Juni 48 399 10 246 21 13 455 28
Juli 43 554 8 807 20 8 717 20
August 45 947 11 168 24 10 024 22
September 46 452 10 825 23 8 743 19
Oktober 49 409 12 210 25 9 277 19
November 49 923 10 911 22 7 935 16
Desember 48 913 10 075 21 15 350 31

Kontakt