Uføre 62-66 år per år, etter alder ved utgangen av året, antall og andel av befolkningen. 2011-2013

Tilbake til artikkelen

Uføre 62-66 år per år, etter alder ved utgangen av året, antall og andel av befolkningen. 2011-2013
  2011 2012 2013
  Antall uføre Uføre som andel av folkemengden Antall uføre Uføre som andel av folkemengden Antall uføre Uføre som andel av folkemengden
Alle aldre, 62-67 år 101 032 36 98 635 34 92 552 32
62 år 17 434 30 16 796 30 15 583 28
63 år 19 239 33 18 136 32 17 231 31
64 år 20 893 34 19 600 34 18 507 33
65 år 22 697 42 21 302 35 19 924 34
66 år 20 769 40 22 801 43 21 307 36

Kontakt