Tapte arbeidsår og totalt utbetalt støtte fram til 67 år, for alle uføre per desember 2013

Tilbake til artikkelen

Tapte arbeidsår og totalt utbetalt støtte fram til 67 år, for alle uføre per desember 2013
  Antall Prosent Sum tapte arbeidsår Prosent Sum utbetalt over «livsløp» (2013-kroner). Milliarder Prosent Folkemengde Prosent
Alle aldre 304 288 100 6 074 195 100 1 302 100 3 343 998 100
18-24 år 17 731 6 808 175 13 171 13 473 917 14
25-34 år 36 417 12 1 261 600 21 274 21 683 399 20
35-44 år 81 734 27 2 013 155 33 424 33 719 134 22
45-54 år 94 973 31 1 468 396 24 316 24 697 683 21
55-61 år 60 539 20 481 416 8 107 8 429 506 13
62-67 år 12 894 4 41 454 1 9 1 340 359 10

Kontakt