Publisert Tittel Åpne
3. september 2019 925 millioner utbetalt til kvalifiseringsstønad Artikkel
3. juli 2019 Færre unge mottar sosialhjelp Artikkel
28. februar 2019 Par med barn får utbetalt mest i sosialhjelp Artikkel
29. januar 2019 56 prosent av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere Artikkel
9. januar 2019 Store sosialhjelp-familier bor oftere i kommunale boliger Artikkel
23. oktober 2018 Stabile oppholdstall på krisesentrene, men utgiftene øker Artikkel
29. august 2018 Færre avbryter Kvalifiseringsprogrammet – flere i jobb etterpå Artikkel
5. juli 2018 1 av 20 med sosialhjelp har heltidsjobb Artikkel
23. november 2017 Store kostnadsforskjeller blant landets krisesentre Artikkel
7. juli 2017 4 av 10 sosialhjelpsmottakere er enslige menn Artikkel
6. juli 2017 Sosialhjelp til drøyt 130 000 personer Artikkel