Levekårsundersøkelse blant innsatte. Dokumentasjonsrapport

Publisert Tittel Åpne
21. oktober 2015 Levekårsundersøkelse blant innsatte 2014 SammendragPDF (2.7 MB)
18. februar 2004 Undersøkelse om levekår og psykisk helse blant innsatte i norske fengsler SammendragPDF (91 sider)