Notater 2004/88

Kvalitativ forstudie til levekårsundersøkelse blant ikke-vestlige innvandrere

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Kvalitativ forstudie til levekårsundersøkelse blant ikke-vestlige innvandrere

Ansvarlige

Gunnlaug Daugstad, Benedicte Lie

Serie og -nummer

Notater 2004/88

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Seksjon for levekårsstatistikk

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

137

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt