Andel med kontantstøtte. Barn 13-23 måneder, etter innvandrerbakgrunn. Utvalgte kommuner. 1. september 2013. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel med kontantstøtte. Barn 13-23 måneder, etter innvandrerbakgrunn. Utvalgte kommuner. 1. september 2013. Prosent
  Alle Uten innvandrerbakgrunn Med innvandrerbakgrunn
Fredrikstad 30 20 65
Oslo 25 13 54
Drammen 29 16 53
Lørenskog 22 12 51
Kristiansand 23 17 48
Skedsmo 22 11 48
Skien 26 20 47
Stavanger 23 17 40
Sandnes 23 16 39
Bergen 17 11 39
Asker 15 8 35
Trondheim 12 8 34

Kontakt