Andel med kontantstøtte, etter barnas innvandrerbakgrunn, landbakgrunn og alder. 1. september 2012 og 2013

Tilbake til artikkelen

Andel med kontantstøtte, etter barnas innvandrerbakgrunn, landbakgrunn og alder. 1. september 2012 og 2013
  13-23 måneder 13-18 måneder 19-23 måneder
  2012 2013 2012 2013 2012 2013
Alle 22 22 25 25 18 20
Uten innvandrerbakgrunn 16 16 19 19 11 13
Med innvandrerbakgrunn 46 45 48 47 43 43
Bakgrunn fra EU etc. 37 38 39 40 35 36
Bakgrunn fra Afrika, Asia etc. 50 49 52 51 47 46

Kontakt