Andel som mottar kontantstøtte. Barn 13-23 mndr. Alle barn og barn med innvandrerbakgrunn. Etter fylke. 1. september 2012. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel som mottar kontantstøtte. Barn 13-23 mndr. Alle barn og barn med innvandrerbakgrunn. Etter fylke. 1. september 2012. Prosent
  13-23 mndr 13-18 mndr 19-23 mndr
  Alle barn Barn med innvandrerbakgrunn Alle barn Barn med innvandrerbakgrunn Alle barn Barn med innvandrerbakgrunn
Hele landet 22 46 26 50 17 41
             
01 Østfold 27 55 29 59 24 50
02 Akershus 18 45 21 52 14 37
03 Oslo 22 54 24 57 19 51
04 Hedmark 25 54 31 61 19 46
05 Oppland 24 46 32 58 15 33
06 Buskerud 23 45 28 52 16 37
07 Vestfold 20 44 24 45 14 43
08 Telemark 22 48 28 49 15 46
09 Aust-Agder 25 46 32 44 17 48
10 Vest-Agder 25 50 33 48 17 53
11 Rogaland 22 36 26 38 17 34
12 Hordaland 20 46 25 49 14 41
14 Sogn og Fjordane 20 36 26 40 13 31
15 Møre og Romsdal 21 40 26 50 14 31
16 Sør-Trøndelag 15 33 20 41 10 24
17 Nord-Trøndelag 20 43 26 50 13 34
18 Nordland 19 29 24 37 14 20
19 Troms Romsa 13 23 15 25 10 22
20 Finnmark Finmárku 16 25 22 33 9 17

Kontakt