Andel som mottar kontantstøtte. Barn 13-23 måneder. Etter landbakgrunn. 1. september 2011 og 2012. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel som mottar kontantstøtte. Barn 13-23 måneder. Etter landbakgrunn. 1. september 2012. Prosent
  2011 2012
  13-23 måneder 13-18 måneder 19-23 måneder 13-23 måneder 13-18 måneder 19-23 måneder
Alle barn 27 28 25 22 26 17
Barn med innvandrerbakgrunn 48 50 47 46 50 41
             
Barn med bakrunn fra EU etc. 37 39 36 34 39 29
Barn med bakgrunn fra Afrika, Asia etc. 54 55 52 52 56 48

Kontakt