Notater 2003/32

Forprosjekt om studenters levekår

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Forprosjekt om studenters levekår

Ansvarlig

Arild Rognan

Serie og -nummer

Notater 2003/32

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for levekårsstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

30

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt