Notater 2005/12

Variabelliste

FD - trygd

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

FD - trygd. Variabelliste

Ansvarlige

Anders Akselsen, Sandra Lien, Øyvind Sivertstøl

Serie og -nummer

Notater 2005/12

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Seksjon for levekårsstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

55

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt