Notater 2002/25

Dokumentasjonsrapport : stønader til enslig forsørger, 1992-2000

FD-Trygd

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

FD-Trygd. Dokumentasjonsrapport : stønader til enslig forsørger, 1992-2000

Ansvarlige

Anders Akselsen, Toril Sandnes

Serie og -nummer

Notater 2002/25

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for levekårsstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

45

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt