Notater 2003/26

Dokumentasjonsrapport : pensjoner : grunn- og hjelpestønader : 1992-2001

FD-trygd

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

FD-trygd. Dokumentasjonsrapport : pensjoner : grunn- og hjelpestønader : 1992-2001

Ansvarlige

Anders Akselsen, Toril Sandnes, Sandra Lien

Serie og -nummer

Notater 2003/26

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

111

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt