Notater 2002/29

Dokumentasjonsrapport : økonomisk sosialhjelp, 1992-2000

FD-Trygd

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

FD-Trygd. Dokumentasjonsrapport : økonomisk sosialhjelp, 1992-2000

Ansvarlige

Soheila Derakhshanfar, Toril Sandnes

Serie og -nummer

Notater 2002/29

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for levekårsstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

35

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt