Notater 2001/65

Dokumentasjonsrapport : fødsels- og sykepenger, 1992-1999

FD-trygd

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

FD-trygd. Dokumentasjonsrapport : fødsels- og sykepenger, 1992-1999

Ansvarlige

Sandra Lien, Carina Nordseth

Serie og -nummer

Notater 2001/65

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for levekårsstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

116

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt