Notater 2006/18

Dokumentasjonsrapport : demografi revidert. 1992-2003

FD - Trygd

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

FD - Trygd. Dokumentasjonsrapport : demografi revidert. 1992-2003

Ansvarlige

Knut Inge Bøe, Sandra Lien, Øyvind Sivertstøl

Serie og -nummer

Notater 2006/18

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

129

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt