Notater 2003/90

Dokumentasjonsrapport : barnetrygd 1996-2002

FD-trygd

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

FD-trygd. Dokumentasjonsrapport : barnetrygd 1996-2002

Ansvarlige

Soheila Derakhshanfar, Sandra Lien, Carina Nordseth

Serie og -nummer

Notater 2003/90

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for levekårsstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

43

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt