Notater 2003/02

Dokumentasjonsrapport : pensjonsgivende inntekt, 1992-2000 : omsorgspoeng, 1992-1998

FD-Trygd

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

FD-Trygd. Dokumentasjonsrapport : pensjonsgivende inntekt, 1992-2000 : omsorgspoeng, 1992-1998

Ansvarlige

Carina Nordseth, Toril Sandnes

Serie og -nummer

Notater 2003/02

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

24

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt