Notater 2002/05

Dokumentasjonsrapport : inntekt og formue, 1992-1999

FD-trygd

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

FD-trygd. Dokumentasjonsrapport : inntekt og formue, 1992-1999

Ansvarlige

Grete Dahl, Carina Nordseth

Serie og -nummer

Notater 2002/05

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for levekårsstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

40

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt