Notater 2002/06

Dokumentasjonsrapport : sysselsetting, 1992-1998

FD-trygd

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

FD-trygd. Dokumentasjonsrapport : sysselsetting, 1992-1998

Ansvarlige

Grete Dahl, Carina Nordseth

Serie og -nummer

Notater 2002/06

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for levekårsstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

109

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt