Notater 2002/07

Dokumentasjonsrapport : pensjonsgivende inntekt, 1992-1999 : omsorgspoeng, 1992-1997

FD-trygd

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

FD-trygd. Dokumentasjonsrapport : pensjonsgivende inntekt, 1992-1999 : omsorgspoeng, 1992-1997

Ansvarlige

Sandra Lien, Carina Nordseth

Serie og -nummer

Notater 2002/07

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for levekårsstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

23

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt