Notater 2005/22

Dokumentasjon av datafangsten

Eldres livskvalitet

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Eldres livskvalitet. Dokumentasjon av datafangsten

Ansvarlige

Dagfinn Sve, Leiv Solheim, Gustav Haraldsen

Serie og -nummer

Notater 2005/22

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Seksjon for databearbeiding

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

63

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt