Notater 2001/57

Dokumentasjon av levekårsundersøkelsene

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjon av levekårsundersøkelsene

Ansvarlig

Arne S. Andersen

Serie og -nummer

Notater 2001/57

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

1 b. (flere pag.)

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt