Søk

Avgrens treffene
Viser 15 av 16
Sorter:
 1. 07457: Fastleger, etter innvandringskategori (F) 2002 - 2021

  07457: Fastleger, etter innvandringskategori (F) Fastleger, Andel fastleger (prosent

 2. 07388: Fastleger, etter innvandringskategori og pasientlistestatus 2002 - 2021

  07388: Fastleger, etter innvandringskategori og pasientlistestatus Fastleger, Fastleger (prosent

 3. 07470: Fastleger, etter innvandringskategori og kommunestørrelse 2002 - 2021

  07470: Fastleger, etter innvandringskategori og kommunestørrelse Fastleger, Andel fastleger (prosent

 4. 07387: Fastleger, etter innvandringskategori og kommunens sentralitet (avslutta serie) 2002 - 2017

  07387: Fastleger, etter innvandringskategori og kommunens sentralitet (avslutta serie) Fastleger, Fastleger

 5. 07456: Fastleger, etter kjønn, innvandringskategori og alder 2002 - 2021

  07456: Fastleger, etter kjønn, innvandringskategori og alder Fastleger, Andel fastleger (prosent) Begge

 6. Allmennlegetjenesten

  året, etter alder og etter kjønn Konsultasjoner hos fastlege eller legevakt i løpet av året, etter alder og etter

 7. 09492: Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder og innvandringskategori 2010 - 2021

  09492: Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder og innvandringskategori Andel personer med 0 konsultasjoner hos fastlege (prosent

 8. 13215: Næringsfordeling blant sysselsatte i ulike innvandringskategorier, etter kjønn, landbakgrunn og alder. 4

  13215: Næringsfordeling blant sysselsatte i ulike innvandringskategorier, etter

 9. En av fem fastleger er innvandrer - SSB

  (9 prosent), Sør-Trøndelag (11 prosent) og Aust-Agder (13 prosent). Figur 1. Andel fastleger 1 ,etter innvandringskategori, kjønn og alder. 2009

 10. Innvandrerens møte med fastlegen - SSB

  . Innvandrere bruker fastlegen i gjennomsnitt noe mindre enn hele befolkningen gjør, men det er store forskjeller etter landbakgrunn

 11. Hver femte fastlege er innvandrer - SSB

  . Fordelingen etter fødeland, viser at Tyskland, Danmark og Sverige er de enkeltlandene som er representert med flest fastleger i Norge

 12. 08560: Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter kjønn, sysselsettingsstatus, innvandringskategori, landbakgrunn og næring (SN2007) (avslutta serie) 2008 - 2016

  08560: Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter kjønn, sysselsettingsstatus, innvandringskategori, landbakgrunn og næring (SN2007) (avslutta serie

 13. Hvem er arbeidsinnvandrerne fra de nyeste EU-landene?

  etter kjønn, innvandringskategori og statsborgerskap ved innvandring for bosatte per 1.1.2021. Absolutte tall og prosent Tre av ti polakker bor i

 14. Færre unge mottar sosialhjelp - SSB

  langt ingen effekt av regelendringen. Figur 1. Sosialhjelpsmottakere etter innvandringskategori

 15. Hvem er utsatt på boligmarkedet? - SSB

  , (se tekstboks for informasjon om datagrunnlaget). Dette registermaterialet gir oss langt bedre muligheter til nedbrytning etter geografi og mindre grupper sammenlignet med Levekårsundersøkelsen EU-SILC