Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 16 treff for "fastleger etter innvandringskategori" på nettstedet

Sorter etter:
 • 07457: Fastleger, etter innvandringskategori (F)

  07457: Fastleger, etter innvandringskategori (F) Fastleger, Andel fastleger (prosent) Alle fylker, Østfold (-2019), Akershus (-2019), Oslo, Hedmark (-2019), Finnmark - Finnmárku (-2019), Fastleger som er innvandrere, Fastleger ellers, Fastleger i alt

  Statistikkbanken
 • 07388: Fastleger, etter innvandringskategori og pasientlistestatus

  07388: Fastleger, etter innvandringskategori og pasientlistestatus Fastleger, Fastleger (prosent) Fastleger som er innvandrere, Fastleger ellers, Fastleger i alt, I alt, Åpen liste, Lukket liste

  Statistikkbanken
 • 07470: Fastleger, etter innvandringskategori og kommunestørrelse

  07470: Fastleger, etter innvandringskategori og kommunestørrelse Fastleger, Andel fastleger (prosent) Fastleger som er innvandrere, Fastleger ellers, Fastleger i alt, Alle kommuner, 0 - 1 999 innbyggere, 2 000 - 4 999 innbyggere, 5 000 - 9 999 innbyggere, 10 000 - 19 999 innbyggere, 20 000 - 29 999

  Statistikkbanken
 • 07387: Fastleger, etter innvandringskategori og kommunens sentralitet

  07387: Fastleger, etter innvandringskategori og kommunens sentralitet Fastleger, Fastleger (prosent) Fastleger som er innvandrere, Fastleger ellers, Fastleger i alt, Alle kommuner, Sentrale kommuner, Noe sentrale kommuner, Mindre sentrale kommuner, Minst

  Statistikkbanken
 • 07456: Fastleger, etter kjønn, innvandringskategori og alder

  07456: Fastleger, etter kjønn, innvandringskategori og alder Fastleger, Andel fastleger (prosent) Begge kjønn, Menn, Kvinner, Fastleger som er innvandrere, Fastleger ellers, Fastleger i alt, Alle aldre, 0-29 år, 30-39 år, 40-54 år, 55-66 år, 67 år eller eldre

  Statistikkbanken
 • 09492: Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder og innvandringskategori

  09492: Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder og innvandringskategori Andel personer med 0 konsultasjoner hos fastlege (prosent), Andel personer med 1-2 konsultasjoner hos fastlege (prosent), Andel personer med 3-4 konsultasjoner hos fastlege (prosent

  Statistikkbanken
 • Allmennlegetjenesten - Om statistikken

  Publisert:

  Statistikken viser befolkningens konsultasjoner hos fastlege og legevakt, og er delt inn etter pasientenes kjønn, alder, utdanning, innvandringskategori og landbakgrunn. Tall for fastlegebruk er også delt inn etter fylke. Konsultasjonene kan også deles inn etter diagnosegrupper, men kun for kjønn og alder.

  Statistikk
 • 11608: Næringsfordeling blant sysselsatte i ulike innvandringskategorier, etter kjønn, landbakgrunn og alder. 4. kvartal

  11608: Næringsfordeling blant sysselsatte i ulike innvandringskategorier, etter ... Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet, 68 ... Omsetning og drift av fast eiendom, 69

  Statistikkbanken
 • 08560: Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter kjønn, sysselsettingsstatus, innvandringskategori, landbakgrunn og næring (SN2007) (avslutta serie)

  08560: Sysselsatte i alderen 15-74 år, etter kjønn, sysselsettingsstatus, innvandringskategori, landbakgrunn og næring (SN2007) (avslutta serie ... Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet, 68 ... Omsetning og drift av fast eiendom, 69

  Statistikkbanken
 • En av fem fastleger er innvandrer

  Publisert:

  (9 prosent), Sør-Trøndelag (11 prosent) og Aust-Agder (13 prosent). Figur 1. Andel fastleger 1 ,etter innvandringskategori, kjønn og alder. 2009. Andel fastleger, etter innvandringskategori og om de har norsk eller utenlandsk grunnutdanning. 2009. Prosent Som vi har sett, er fastleger som er

  Artikkel
 • Innvandrerens møte med fastlegen

  Publisert:

  . Innvandrere bruker fastlegen i gjennomsnitt noe mindre enn hele befolkningen gjør, men det er store forskjeller etter landbakgrunn. Innvandrere bruker fastlegen i gjennomsnitt noe mindre enn hele befolkningen gjør, men det er store forskjeller etter landbakgrunn

  Artikkel
 • Hver femte fastlege er innvandrer

  Publisert:

  . Fordelingen etter fødeland, viser at Tyskland, Danmark og Sverige er de enkeltlandene som er representert med flest fastleger i Norge. Best representert i minst sentrale kommuner Fordelingen av fastleger etter sentraliteten til den kommunen de har

  Artikkel
 • Færre unge mottar sosialhjelp

  Publisert:

  langt ingen effekt av regelendringen. Figur 1. Sosialhjelpsmottakere etter innvandringskategori. 2018 Figur 1. Sosialhjelpsmottakere etter innvandringskategori. 2018 Sosialhjelpsmottakere Innvandrere 44.5 % 59256

  Artikkel
 • Kommunetabeller i Statistikkbanken

  Publisert:

  innvandrerforeldre, etter innvandringskategori, landbakgrunn og andel av befolkningen (2010- ) Tabell: 07108 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter (2015- ) Tabell: 11046: Personer, etter trangboddhet (2015- ) Tabell: 11045: Personer, etter innvandringskategori og trangboddhet (2015- ) Tabell: 11043

 • Hvem er utsatt på boligmarkedet?

  Publisert:

  , (se tekstboks for informasjon om datagrunnlaget). Dette registermaterialet gir oss langt bedre muligheter til nedbrytning etter geografi og mindre grupper sammenlignet med Levekårsundersøkelsen EU-SILC. I denne sammenheng er det husholdningens samlede inntekt etter skatt som benyttes, disponibel inntekt