SSBs publikasjoner

Treff (9738)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
9 700 flere avtalte årsverk i kommunene Artikler Arbeid og lønn
9 av 10 barnehageansatte er kvinner Artikler Utdanning
9 av 10 kroner til drift dekket av offentlig tilskudd Artikler Utdanning
9 omkom i mai Artikler Transport og reiseliv
9 prosent av klimagassutsleppa kjem frå jordbruket Artikler Natur og miljø
90 prosent fra Afghanistan i arbeid og utdanning etter fire år Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere, Befolkning
900 000 gamle ovner i bruk Artikler Natur og miljø
91 milliardar i samla skatteinnbetalingar i januar Artikler Offentlig sektor
925 millioner utbetalt til kvalifiseringsstønad Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
94 prosent av vannverkene har beredskapsplan Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
944 milliardar kroner betalt inn i 2019 Artikler Offentlig sektor
A Behavioral two-sex marriage model Discussion Papers no. 238 Nasjonalregnskap og konjunkturer
A Behavioral two-sex marriage model Discussion Papers no. 238 Nasjonalregnskap og konjunkturer
A CGE model of induced technological change: detailed model description Notater 2006/11 Teknologi og innovasjon
A Comment on the Environment and Directed Technical Change Discussion Papers no. 713 Nasjonalregnskap og konjunkturer