SSBs publikasjoner

Treff (9808)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
7 milliarder mennesker på jorden Artikler Befolkning
7 millioner behandlinger på norske sykehus Artikler Helse
70 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord utilgjengelig for allmennheten Artikler Natur og miljø
79 menn og 30 kvinner omkom i trafikken i fjor Artikler Transport og reiseliv
790 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar Artikler Offentlig sektor
8 000 arbeider med fiskeoppdrett Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
8 100 barn under 15 år blant seksual- og voldsofrene Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
8 800 hjortevilt drept i trafikken Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
8 850 flere avtalte årsverk i kommunene Artikler Arbeid og lønn
8 900 tapte arbeidsdagar i fjor Artikler Arbeid og lønn
8 lokale folkeavstemninger i fjor Artikler Valg
8 prosent av klimagassutsleppa frå jordbruket Artikler Natur og miljø, Jord, skog, jakt og fiskeri
8 prosent fleire hotellovernattingar Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
8,4 milliarder kroner i miljøstøtte i 2017 Artikler Natur og miljø
811 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar i 2017 Artikler Offentlig sektor