SSBs publikasjoner

Treff (9809)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
6,5 prosent auke i skatteinnbetalingane Artikler Offentlig sektor
60 millioner i valgkampbidrag Artikler Valg
60 prosent av innvandrerne er i arbeid Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
60 prosent av utgiftene til mat Artikler Inntekt og forbruk
63 000 kroner i gjennomsnittlig driftsresultat i skogbruket Artikler , Jord, skog, jakt og fiskeri
647 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar Artikler Offentlig sektor
65 000 per innbygger til helse Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
657 milliardar kroner i samla skatteinnbetalingar Artikler Offentlig sektor
68 000 per innbygger til helse Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
69 600 per innbygger til helse Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Helse
7 av 10 AS har berre menn i styret Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
7 av 10 Oslo-husholdninger bor i blokk Artikler Bygg, bolig og eiendom
7 av 10 SV-velgere er kvinner Artikler Valg
7 av 10 mødre med barn i kontantstøttealder jobber Artikler Arbeid og lønn
7 av 10 tonn gods transporteres over grensen av utenlandske biler Artikler Transport og reiseliv