SSBs publikasjoner

Treff (9686)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
5,7 milliarder i FoU-omsetning Artikler Teknologi og innovasjon
50 år og like tydelig Samfunnsspeilet 2000/5 Nasjonalregnskap og konjunkturer
50 års landbrukshistorie i tekst og tall Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
50-årsjubilant med behov for oppgradering Samfunnsspeilet 1/2015 Befolkning
55 prosent har gått på kurs og seminar Artikler Utdanning
56 prosent av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
565 000 virksomheter i Norge Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
57 prosent fleire i trus- og livssynssamfunn utanfor Kyrkja på ti år Artikler Kultur og fritid
577 067 virksomheter i Norge Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
581 956 virksomheter i Norge Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
590 810 virksomheter i Norge Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
6 400 flere fagutdannede i helse- og sosialnæringen Artikler Helse
6 av 10 bor i kommuner som oppfyller rensekravene Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
6 av 10 gutter bruker PC- eller TV-spill en vanlig dag Artikler Kultur og fritid
6 av 10 høyere utdanninger fullføres av kvinner Artikler Utdanning