SSBs publikasjoner

Treff (9667)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
44 prosent av norske varebiler brukes mest til privat kjøring Artikler Transport og reiseliv
45 døde i arbeidsulykker i fjor Artikler Helse
466 milliarder kroner i utlignet skatt Artikler Inntekt og forbruk
469 milliarder kroner i utlignet skatt Artikler , Inntekt og forbruk
48 000 personer med firmabilordning Artikler Inntekt og forbruk
48 trafikkdrepte i første halvår Artikler Transport og reiseliv
481 milliarder kroner i fastsatt skatt Artikler , Inntekt og forbruk
49 omkomne og 279 hardt skadde i trafikken Artikler Transport og reiseliv
492 døde i politisk fangenskap Artikler Befolkning
5 500 år ubetinget fengsel Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
5 lokale folkeavstemninger i 2018 Artikler Valg
5 prosent av pasientene sto for en tredel av liggedagene på sykehus Artikler Helse
5 prosent flere med flyktningbakgrunn Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
5 prosent har lagt seg under kniven Samfunnsspeilet 2011/2 Helse
5,3 prosent auke i skatteinnbetalingane Artikler Offentlig sektor