SSBs publikasjoner

Treff (9218)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
48 trafikkdrepte i første halvår Artikler Transport og reiseliv
481 milliarder kroner i fastsatt skatt Artikler
49 omkomne og 279 hardt skadde i trafikken Artikler Transport og reiseliv
492 døde i politisk fangenskap Artikler Befolkning
5 500 år ubetinget fengsel Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
5 lokale folkeavstemninger i 2018 Artikler Valg
5 prosent av pasientene sto for en tredel av liggedagene på sykehus Artikler Helse
5 prosent flere med flyktningbakgrunn Artikler Innvandring og innvandrere
5 prosent har lagt seg under kniven Samfunnsspeilet 2011/2 Helse
5,3 prosent auke i skatteinnbetalingane Artikler Offentlig sektor
5,7 milliarder i FoU-omsetning Artikler Teknologi og innovasjon
50 år og like tydelig Samfunnsspeilet 2000/5 Nasjonalregnskap og konjunkturer
50 års landbrukshistorie i tekst og tall Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
50-årsjubilant med behov for oppgradering Samfunnsspeilet 1/2015 Befolkning
55 prosent har gått på kurs og seminar Artikler Utdanning