SSBs publikasjoner

Treff (8670)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
12,8 milliarder i arv ved privat skifte Artikler Inntekt og forbruk
Leger med praksis alene har lengre arbeidstid Artikler Inntekt og forbruk
En av få med egen forskningsavdeling Artikler Befolkning
Folketallet doblet - store fylkesvariasjoner Artikler Befolkning
Tidoblet forbruk på 1900-tallet Artikler Inntekt og forbruk
Studenteksplosjonen Artikler Utdanning
Politisk milepæl for miljøarbeidet Artikler Natur og miljø
Gjenvinning av papir tek av Artikler Natur og miljø
Bare opptur for oppdrett? Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
5,7 milliarder i FoU-omsetning Artikler Teknologi og innovasjon
Stor vekst i kvinnesysselsettingen Artikler Arbeid og lønn
Fortsatt vekst i avfallsmengdene Artikler Natur og miljø
18 300 ansatte i interesseorganisasjonene Artikler Kultur og fritid
Vekst og fall i takt med oljeeksporten Artikler Utenriksøkonomi
Skivebom eller innertier? Artikler Energi og industri