SSBs publikasjoner

Treff (9979)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Sterkere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Økt omsetning på Svalbard til tross for færre årsverk Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Svalbard
Vi bor tettere Artikler Natur og miljø
16 prosent mer skog de siste ti årene Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Jobb-bunnen kan være passert Artikler Arbeid og lønn
Eksporten noe tilbake i uke 34 Artikler Utenriksøkonomi
Fortsatt økt detaljhandel i juli Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Dyrere flybilletter i 2. kvartal 2020 Artikler Priser og prisindekser, Virksomheter, foretak og regnskap
Rekordfå utenlandsreiser i 2. kvartal Artikler Transport og reiseliv, Kultur og fritid
Flere arbeidsledige i juli Artikler Arbeid og lønn,
Nesten ingen grensehandel i 2. kvartal Artikler Varehandel og tjenesteyting
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Nedgangen i norsk økonomi i 2. kvartal er den dypeste SSB har målt Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Bedre karakterer i grunnskolen Artikler Utdanning
Investeringene i detaljhandelen uendret Artikler Varehandel og tjenesteyting