SSBs publikasjoner

Treff (8969)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Stabilt sykefravær Artikler Arbeid og lønn, Helse
Vel 1 av 3 med skolerettet lærerutdanning er ikke i skoleverket Artikler
Fortsatt prisfall på naturgass Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Norske kommuner sliter med digital kompetanse Artikler Teknologi og innovasjon
KPI ned 0,3 prosent i mai Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Stabil utvikling i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetningsvekst for leverandørindustrien Artikler Energi og industri
Jevn vekst i fastlandsøkonomien Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Reduksjon i alkoholomsetningen for 1. kvartal 2019 Artikler Varehandel og tjenesteyting
Husholdningene kjøpte aksjer og verdipapirfondsandeler Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
Økt forbruk av fjernvarme Artikler Energi og industri
Halvparten er tomkjøring Artikler Transport og reiseliv
Revisjon av nasjonalregnskapets tidsserier Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Økt sparing i husholdningene Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi