SSBs publikasjoner

Treff (8680)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Bedre helse blant høyt utdannede Artikler Helse
Hele landet telles Artikler Befolkning
Norge i utakt med Europa Artikler Befolkning
Skandinavia i teten Artikler Teknologi og innovasjon
På vei mot det gode samfunn? Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Bonden sliter mest Artikler Helse
"Vi må lytte til tala si tale" Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Vel 350 000 bedrifter på kartet Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Diplomatiet, ein mannsbastion Artikler Befolkning
Færre skjema for bedriftene Artikler Varehandel og tjenesteyting
Analyse som takk Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Enslige foreldre mer sårbare på arbeidsmarkedet Artikler Arbeid og lønn
Sterk vekst på 1990-tallet Artikler Transport og reiseliv
85 prosent flere utenlandsstudenter Artikler Utdanning
Mindre melk og brød Artikler Inntekt og forbruk