SSBs publikasjoner

Treff (9676)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Kvinner står for 2 av 3 nettskoledeltagelser Artikler Utdanning
Omsetningen i industrien øker videre Artikler Energi og industri
Marginal nedgang i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Jevn økning i offentlige utgifter Artikler Offentlig sektor
Mindre farlig avfall for første gang på ni år Artikler Natur og miljø, Svalbard
Økning i alkoholomsetningen for 3. kvartal 2019 Artikler Varehandel og tjenesteyting
Nesten uendret sykefravær Artikler Arbeid og lønn, Helse
Fedrekvoten forsetter å fenge Artikler Befolkning
Omklassifisering av NRK Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Revisjoner av utenriksregnskapet Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Revisjon av inntekts- og kapitalregnskapet Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Svakt driftsresultat Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Økt sparing i husholdningene Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Framleis stor auke i overnattingar på hotell i Oslo Artikler Transport og reiseliv, Svalbard