SSBs publikasjoner

Treff (9177)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Økt energibruk i industrien Artikler Energi og industri
Auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Kraftig verdiøkning etter det store fallet Artikler Bank og finansmarked
Nedgang i bankoverføringer fra utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Reykjavik har lavest ledighet i Norden Artikler Arbeid og lønn
Folkeauke i første kvartal trass i mindre innvandring Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Ein nedgang i salet på 8 prosent i april 2019 Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Godt resultat for bankene Artikler Bank og finansmarked
Kirkekonfirmasjon synker i popularitet Artikler Kultur og fritid
Auke i ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn
Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene Artikler Bank og finansmarked
Foreldrebetaling i barnehagar auka 1,5 prosent Artikler Utdanning
Elsykkel-importen økte med over 40 prosent Artikler Utenriksøkonomi
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Handelsoverskuddet steg i april Artikler Utenriksøkonomi