SSBs publikasjoner

Treff (9751)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Utlendinger dominerer blant de som leier private hytter Artikler Transport og reiseliv
Nedgang i detaljhandelsinvesteringene Artikler Varehandel og tjenesteyting
Mindre bankoverføringer fra utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Sterk investeringsvekst i 2019 Artikler Energi og industri
Gode engavlingar i 2019 Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2020 Artikler Energi og industri
Rekordutbytte i 2019 Artikler Bank og finansmarked
Rekordstor andelskapital i fond Artikler Bank og finansmarked
Små endringar i talet på ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn
Rekordhøg omsetning for norske dotterselskap i utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Stabilisering i næringslivets FoU Artikler Teknologi og innovasjon
Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene Artikler Bank og finansmarked
Eksportnedgang i januar Artikler Utenriksøkonomi