SSBs publikasjoner

Treff (9381)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Åtte av ti har handlet på nett det siste året Artikler Teknologi og innovasjon
Klimasamarbeidet med EU: Lindring eller hindring for Norges grønne skifte? Artikler Natur og miljø
Økt omsetning på Svalbard Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Svalbard
Flere over på sosialhjelp etter innstramming i AAP-regler Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Fortsatt økt grensehandel Artikler Varehandel og tjenesteyting
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Disse kommunene har størst og minst inntektsulikhet Artikler Inntekt og forbruk
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Transport står for 30 prosent av klimautslippene i Norge Artikler Natur og miljø
Arbeidsledigheten varer lenger for dem nær pensjonsalder Artikler Arbeid og lønn
Ingen tegn til mindre kjønnsforskjeller i grunnskolepoeng Artikler Utdanning
Høyest lønn i Bærum Artikler Arbeid og lønn
Lavere investeringer i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting
Lavere strømpris for husholdningene Artikler Energi og industri, Priser og prisindekser
Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene Artikler Bank og finansmarked