SSBs publikasjoner

Treff (9751)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Økningen i sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning fortsetter Artikler Arbeid og lønn, Helse
Økt grensehandel¹ Artikler Varehandel og tjenesteyting
Liten økning i detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Me vart 39 400 fleire i 2019 Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Flere innvandrere går i lære Artikler Utdanning, Offentlig sektor, Innvandring og innvandrere
Slik finner du folketall for de nye kommunene bakover i tid Artikler Befolkning
Svak nedgang i varekonsumet Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Arbeidsløysa på 3,9 prosent Artikler Arbeid og lønn,
Stor auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Nordmenns forbruk nest høyest i Europa Artikler Priser og prisindekser
Mindre bruk av fyringsolje i veksthusene Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Norske kvinners helse har lite å si for fallet i fruktbarheten Artikler Befolkning, Helse
Nedgang i grensetransporten for norske lastebiler Artikler Transport og reiseliv
Barnehager og skattelettelser gir flere fødsler Artikler Befolkning
Utlendingene strømmet til Svalbard Artikler Transport og reiseliv, Svalbard