SSBs publikasjoner

Treff (9382)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Stor oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Svakt driftsresultat Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Flere ryper felt Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Stabilt arbeidsmarked for funksjonshemmede Artikler Arbeid og lønn
Mer detaljerte tall for siktede med innvandrerbakgrunn Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere
Flest overnattingar nokon gong Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Stor variasjon i kjøretiden til nærmeste fødested Artikler Helse
Fleire ledige stillingar Artikler Arbeid og lønn
925 millioner utbetalt til kvalifiseringsstønad Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Auke i tenestehandelen med utlandet Artikler Utenriksøkonomi
Bilparkens regionale fordeling Artikler Transport og reiseliv
Flere personer utsatt for bedrageri Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Brukere av hjemmetjenester får dårligere ernæringsoppfølging enn beboere på sykehjem Artikler Helse
Stadig mer sosialhjelp blant enslige mødre Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Oppsving for detaljhandelen Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk