SSBs publikasjoner

Treff (9751)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Økt sparing i husholdningene Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nesten 111 000 barn vokser opp med vedvarende lave husholdningsinntekter Artikler Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet
Tenestehandelen med utlandet aukar Artikler Utenriksøkonomi
Stor auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Saktere nedgang i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn Artikler Arbeid og lønn, Befolkning
Fortsatt svak driftsbalanse Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fordringer og gjeld innlemmes i utenriksregnskapet Artikler Utenriksøkonomi, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Alkoholomsetningen økte i 4. kvartal 2019 Artikler Varehandel og tjenesteyting
Utdanning betyr mye for om flyktninger kommer i jobb Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Fleire overnattingar i januar Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Fortsatt nedgang i våpeneksporten i fjor Artikler Utenriksøkonomi
Noe økning i sysselsettingen blant innvandrere Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Vi ferierte mer utenlands Artikler Transport og reiseliv, Kultur og fritid
Island på pristoppen i 2018 Artikler Priser og prisindekser