SSBs publikasjoner

Treff (9175)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Visualisering av innvandringsgrunner Artikler Innvandring og innvandrere
Mer aktivitet på norske skinner Artikler Transport og reiseliv
Vi valde oss april Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Innvandrere med lav inntekt dårligere stilt enn andre med lav inntekt Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Inntekt og forbruk, Innvandring og innvandrere
Underskotet på tenestebalansen aukar Artikler Utenriksøkonomi
Fortsatt reduksjon i bruttofrakter for utenriks sjøfart Artikler Transport og reiseliv
Klimagassutslippene flater ut Artikler Natur og miljø
Færre røyker hver dag Artikler Helse
Færre patentsøknader i 2018 Artikler Teknologi og innovasjon
Vekst i arbeidsgiveravgiften Artikler Arbeid og lønn
Færre utenlandsadopsjoner Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
Svakere innenlandsk gjeldsvekst Artikler Bank og finansmarked
Biler trakk ned varekonsumet Artikler Varehandel og tjenesteyting, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Inntekt og forbruk
Dagligvarer og byggevarer trekker detaljhandelen opp Artikler Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi