SSBs publikasjoner

Treff (8897)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Lønnsvekst på 2,8 prosent Artikler
Kven er yrkesfiskaren – og kva tener han? Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Norge på kurs- og seminartoppen i Europa Artikler Utdanning
Nye prisindekser for eksport og import Artikler Priser og prisindekser
Oppgang i PPI Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Januarsalg på klær og møbler ga månedsfall i KPI Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
1,5 millioner flere flypassasjerer i 2018 Artikler Transport og reiseliv
God vekst i Fastlands-BNP i 2018 Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Færre nyetableringar i Rogaland Artikler Virksomheter, foretak og regnskap
Rekordstor vindkraftproduksjon Artikler Energi og industri
Omsetningen i industrien økte videre i 4. kvartal Artikler Energi og industri
Verftsindustrien trekte opp samla industriproduksjon Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Moderat økning i bygge- og anleggsaktiviteten Artikler Bygg, bolig og eiendom
Olje- og gass til Europa sikrer Norges handelsoverskudd Artikler Utenriksøkonomi
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi